general_help_center_title

general_help_center_description

Yleiset sopimusehdot

 1. 1. Soveltamisala

  profitrip GmbH (seuraavassa: "roomsXXL.fi") ylläpitää kohteessa www.roomsXXL.fi hotellivaraussivustoa. Käyttäjät voivat etsiä ja varata verkkosivustolta hotellimajoituksia (seuraavassa "matkapalvelu"), joita eri palveluntarjoajat tarjoavat. roomsXXL.fi toimii vain välittäjänä. roomsXXL.fi ei järjestä itse omia matkoja. Varauksen yhteydessä matkaa koskeva sopimus syntyy vain käyttäjän ja kyseisen palveluntarjoajan välille.

  Yleiset sopimusehdot koskevat verkkosivuston www.roomsXXL.fi käyttöä kokonaisuudessaan. Poikkeavat, vastakohtaiset tai täydentävät sopimusehdot eivät ole osa niitä, ellei niiden voimassaoloa ole nimenomaisesti hyväksytty.

 2. 2. Verkkosivuston käyttö

  Verkkosivustolla voivat tehdä varauksia vain rajoittamattomasti oikeustoimikelpoiset ja täysi-ikäiset henkilöt. Käyttäjien, jotka ovat tehneet varauksen, on pyydettäessä lähetettävä roomsXXL.fi:lle kopio henkilötodistuksesta tai passista. Verkkosivuston käyttöä tai varaamista voidaan rajoittaa. Tämä koskee erityisesti käyttäjiä, jotka ovat aiemmin jättäneet matkan käyttämättä peruuttamatta sitä etukäteen tai eivät ole maksaneet laskujaan kokonaan tai lainkaan.

 3. 3. Käyttäjien ja roomsXXL.fi:n välisen sopimuksen sisältö

  Antamalla henkilötietonsa ja tekemällä varauksen käyttäjä antaa roomsXXL.fi:lle tehtäväksi välittää matkapalvelun. Käyttäjä on sitoutunut varaukseen. Ennen varaustapahtuman päättymistä käyttäjä voi milloin tahansa muuttaa tai korjata matkan tietoja. roomsXXL.fi:n sopimuksellinen velvoite rajoittuu tarjolla olevien ja varattavissa olevien matkapalvelujen välittämiseen. Matkapalvelun tarjoaja ja sopimuskumppani ei ole roomsXXL.fi. Matkapalvelun tuottaa kolmas matkantarjoaja, joten varatun matkan toteutus ei kuulu roomsXXL.fi:n sopimuksellisiin velvoitteisiin. Matkasopimusta koskevan lain määräyksiä (§§ 651a ff. BGB (Saksan siviililaki)) ei sovelleta sopimussuhteeseen roomsXXL.fi:n kanssa.

 4. 4. Varaus

  Käyttäjä tekee varauksen valitsemalla verkkosivulla www.roomsXXL.fi tarjolla olevan matkapalvelun ja vahvistamalla sen. Varauksen katsotaan olevan käyttäjän tarjous käyttää hyväksi verkkosivulla www.roomsXXL.fi kuvattuja palveluja. Käyttäjän on annettava varausta varten tarvittavat tiedot totuudenmukaisesti ja täydellisesti. roomsXXL.fi katsoo käyttäjän tekemän varauksen olevan hyväksytty vasta, kun käyttäjä on saanut varattuun hotelliin kelpaavan hotellikuitin ladattavakseen. Käyttäjä on velvollinen tarkistamaan varauksen yhteydessä, onko hän saanut hotellikuitin. Hänen on ilmoitettava viipymättä roomsXXL.fi:lle, jos hän ei ole saanut sitä. Lisäksi hän on velvollinen tarkistamaan viipymättä, ovatko hotellikuitin tiedot oikein. Jos hotellikuitin ja alkuperäisen varauksen tiedot poikkeavat toisistaan, käyttäjän on ilmoitettava siitä välittömästi roomsXXL.fi:lle esim. lähettämällä sähköpostia osoitteeseen service [at] roomsXXL.fi.

  Matkapalvelua koskevan sopimuksen täyttäminen tapahtuu ainoastaan käyttäjän ja matkapalvelun tarjoajan välillä. Palveluntarjoajan Yleisiin sopimusehtoihin viitataan tähän liittyen. Matkapalvelua koskevista moitteista on matkan aikana ilmoitettava suoraan palveluntarjoajalle välittömästi puutteiden käytyä ilmi. roomsXXL.fi:lle on ilmoitettava moitteista hyvissä ajoin kirjallisesti. Palveluntarjoajan sopimuskumppani on ainoastaan käyttäjä, joka on tehnyt varauksen. roomsXXL.fi:n kautta varattujen matkapalvelujen edelleenvälittäminen tai myyminen eteenpäin ei ole sallittua. Sama koskee matkapalvelujen tarjoajalta perittävien saatavien siirtoa tai myyntiä. Vilpillinen, petollisessa tarkoituksessa tehty tai ilmiselvästi virheellistä hintamerkintää hyväksikäyttäen tehty varaus on kielletty.

  Käyttäjä ei saa varata yli viittä huonetta samasta hotellista samalle ajankohdalle roomsXXL.fi:n kautta. Mikäli roomsXXL.fi havaitsee, että käyttäjä on erillisten varausten avulla varannut yli viisi huonetta, roomsXXL.fi voi peruuttaa varaukset ja periä peruutusmaksut. Jos se ei huomaa kiellettyjä varauksia, matkantarjoaja saa vaatia käyttäjältä poikkeavan maksun (yleensä korkeampi hotellimaksu). Jos käyttäjä haluaa varata yli viisi huonetta, hän voi ottaa yhteyttä yritykseen roomsXXL.fi sähköpostitse.

 5. 5. Maksaminen

  Käyttäjä on velvollinen antamaan voimassa olevan luottokortin tiedot varauksen yhteydessä. roomsXXL.fi:lla on oikeus ottaa maksuja vastaan palvelun suorittajan puolesta. Yleensä roomsXXL.fi veloittaa kyseisen summan käyttäjän luottokortilta heti varauksen yhteydessä. Jos maksu hotellissa on sallittu, käyttäjän luottokortilta veloitetaan lopullinen summa paikallisella valuutalla hotellivierailun aikana. Luottokortin voimassaolon tarkistamiseksi tai varauksen takaamiseksi matkapalvelun tarjoajalla on oikeus veloittaa luottokortilta senhetkiset peruutusmaksut jo ennen matkaa. Verot ja valuuttakurssit voivat muuttua varauksen ja asiakkaan majoittumisen ajankohdan välillä. roomsXXL.fi pidättää oikeuden periä käyttäjältä mahdolliset luottokorttimaksun maksupalautuskustannukset, jos käyttäjä on syyllinen niihin. Lisäksi käyttäjältä peritään kutakin reklamaatiota tai maksupalautusta kohden € 0,00 käsittelymaksu. Verkkosivulla ilmoitetut hinnat ovat matkantarjoajan ilmoittamia lopullisia hintoja sisältäen verot ja maksut. roomsXXL.fi huomauttaa, että kaikkien hotellivarausten arvonlisäveroa ei näytetä erikseen laskussa. Käyttäjän varauksessa ei ole erillistä arvonlisäveron merkintää.

  Jos käyttäjälle aiheutuu matkan hinnan lisäksi paikallisia veroja tai maksuja, kuten kylpylämaksu, yöpymisvero tai lomakeskusmaksu, paikan päällä, siitä ilmoitetaan käyttäjälle ennen varaustapahtuman päättymistä.

 6. 6. Peruuttaminen ja varauksen muuttaminen

  Käyttäjän varaus on sitova, kunnes käyttäjä peruuttaa sen. Palveluntarjoajan peruutusehdot esitetään verkkosivulla ennen varaamista. Käyttäjä hyväksyy nämä peruutusehdot tehdessään varauksen. Palveluntarjoajan ehdoista riippuen käyttäjä on velvollinen maksamaan sovitun summan kokonaan tai osittain, jos hän ei peruuta varausta ajoissa. Sama pätee, jos matkapalvelu jätetään käyttämättä ilman että sitä on peruutettu etukäteen. roomsXXL.fi suosittelee matkan peruuntumisvakuutuksen ottamista. roomsXXL.fi perii peruutuksesta palveluntarjoajan ehdoista riippumatta käsittelymaksun € 0,00.

  Peruutuksen voi tehdä vain roomsXXL.fi:n kautta. Jos peruutus tehdään suoraan palveluntarjoajalle, roomsXXL.fi ei saa tietoa peruutusajankohdasta. Jos käyttäjä lähtee hotellista ennenaikaisesti, matkantarjoajalla on oikeus vaatia korvausta sille hyödyntämättömistä päivistä aiheutuneesta vahingosta.

  Mikäli luottokortin avulla varmistettu tai maksettu varaus vaikuttaa mahdolliselta petosyritykseltä, roomsXXL.fi:lla on oikeus pyytää käyttäjää välittömästi toimittamaan kopion tai kuvan käytetystä luottokortista sekä henkilötodistuksesta. Mikäli käyttäjä ei toteuta pyyntöä, roomsXXL.fi:lla on oikeus peruuttaa varaus estääkseen mahdollisen vahingon. Lisäksi käyttäjä antaa matkapalvelun tarjoajalle luvan henkilötietojensa (esim. passin kopio) luovuttamiseen roomsXXL.fi:lle sekä viranomaisille. Käyttäjä takaa, että hän on tavoitettavissa varauksessa ilmoittamastaan puhelinnumerosta tai sähköpostiosoitteesta.

  Vahvistettua matkapalvelua voi muuttaa vain peruuttamalla vahvistetun varauksen ja tekemällä uuden varauksen.

 7. 7. Hotelliluokitus ja -tiedot

  Hotellitoiminnan harjoittajat luokittelevat hotellit oman arvionsa mukaan kansainvälisesti ja kansallisesti tunnettuihin luokkiin, jotka viittaavat sitoumuksetta hotellin varustuksen ominaisuuksiin. Saatavissa olevat luokkaa, huonevarustusta, hotellin nimeä, hotellitoiminnan harjoittajan nimeä, hotellivarustusta ja -palveluita koskevat tiedot perustuvat matkantarjoajan tietoihin. roomsXXL.fi ei tarkista tietoja eikä ota vastuuta niiden täydellisyydestä tai totuudenmukaisuudesta. Sen vuoksi roomsXXL.fi ei anna verkkosivuston käyttäjille takuita tai lupauksia kyseisten tietojen totuudenmukaisuuden, täydellisyyden tai ajankohtaisuuden osalta. Sama koskee muita tällä verkkosivulla olevia tietoja, jotka kolmas osapuoli antaa saataville.

 8. 8. Yksityisyys

  Yksityisyyttä koskevat tiedot löytyvättäältä.

 9. 9. Tekijän- ja käyttöoikeudet

  Koko roomsXXL.fi:n tietoaineisto on suojattu tekijänoikeudella. Tietoaineiston kopiointi, haltuunotto, käyttö, myynti tai kaupallinen käyttö ei ole sallittua ilman roomsXXL.fi:n kirjallista lupaa. Verkkosivuston kautta saa tehdä vain yksilöllisiä varauksia. Verkkosivuston automatisoitu käyttö ei ole sallittua.

 10. 10. Vastuu

  roomsXXL.fi ottaa vastuun vain tahallisesta ja törkeästä huolimattomuudesta. Mikäli velvoitteiden noudattamatta jättäminen johtuu tavanomaisesta huolimattomuudesta ja olennaista sopimusvelvoitetta on rikottu, roomsXXL.fi:n vahingonkorvausvastuu rajoittuu tyypillisesti vastaavanlaisissa tapauksissa ilmenevän, ennustettavissa olevan vahingon korvaamiseen. roomsXXL.fi ottaa vastuun kuolemantapauksesta, terveydelle aiheutuneesta vahingosta tai ruumiillisesta vammasta lakimääräysten mukaisesti. Kaikki vahingonkorvausvaatimukset vanhenevat vuoden kuluttua vahingon aiheutumisesta. Tämä ei koske luvattomasta menettelystä johtuvia vaatimuksia.

  roomsXXL.fi ei vastaa passi-, visa-, tulli ja terveysmääräyksiä koskevista tiedoista. Käyttäjän on itse otettava selvää niistä sekä matkakohteen turvallisuustilanteesta.

  Mikäli roomsXXL.fi on vapautettu vastuusta, tämä pätee myös työntekijöiden, lakimääräisten edustajien ja roomsXXL.fi:n edustajien henkilökohtaiseen vastuuseen. Välittäjänä roomsXXL.fi ei vastaa matkapalvelun saatavuudesta varaamisen ajankohtana tai varatun matkapalvelun toteuttamisesta.

 11. 11. Loppumääräykset

  Kaikki tiedot on laadittu suurella huolella. Emme kuitenkaan voi ottaa vastuuta mahdollisista tiedonkeruun tai tiedonvälityksen virheistä. Internetin dataliikenteen häiriötöntä toimintaa ei voida tämänhetkisen tekniikan tason mukaan taata ja/tai Internetin dataliikennettä ei voida taata aina. roomsXXL.fi ei vastaa verkkosivuston jatkuvasta ja keskeytyksettömästä käytettävyydestä eikä sähköpostien onnistuneesta lähetyksestä. roomsXXL.fi voi milloin tahansa tehdä muutoksia ja/tai parannuksia tälle verkkosivustolle.

  Sopimus on Saksan lain alainen. Jos käyttäjä on kauppias, ainoa oikeustoimipaikka kaikkia sopimussuhteesta välittömästi tai välillisesti seuraavia riita-asioita varten on roomsXXL.fi:n toimipaikka. Sama pätee, jos käyttäjällä ei ole yleistä oikeustoimipaikkaa maan sisällä tai jos hän on sopimuksen solmimisen jälkeen muuttanut asuinpaikkansa ulkomaille tai hänen asuinpaikkansa tai tavallinen oleskelupaikkansa ei ole tiedossa kanteen nostamisen ajankohtana.

  Täytäntöönpanopaikaksi sovitaan Hennigsdorf.

  roomsXXL.fi ei vastaa kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisällöistä, vaikka sen verkkosivustolla on linkkejä kyseisille verkkosivustoille. Linkkien kautta avautuvien sivujen sisällöistä on aina vastuussa kyseinen palveluntarjoaja tai sivustojen ylläpitäjä. Linkkien kautta avautuvat sivut tarkistettiin linkitettäessä mahdollisten lainvastaisuuksien varalta. Emme tällöin havainneet oikeudenvastaisia sisältöjä. Linkkien kautta avautuvien sivujen jatkuva valvonta ei ole mielekästä. Linkit poistetaan välittömästi, kun roomsXXL.fi saa tiedon lainrikkomuksesta.

  Mikäli näiden Yleisten sopimusehtojen yksittäiset määräykset ovat pätemättömiä tai lakisääteisten määräysten vastaisia, muiden määräysten pätevyyttä ei rajoiteta. Puuttuvien tai pätemättömien määräysten sijaan voimassa ovat senhetkiset lakisääteiset määräykset.

Tila: 30. heinäkuuta 2014

Sertifioitu maksujenkäsittely

Maksujenkäsittelymme turvallisuusstandardit täyttävät korkeimmat vaatimukset. Tämä laatumerkki todistaa, että luottokortilla maksaminen on täällä turvallista.

Monikielinen asiakaspalvelu

Monikieliset matka -asiantuntijamme huolehtivat varauksistasi. Olemme asiakkaidemme käytettävissä ympäri vuorokauden.

Välitön varausvahvistus

Varauksesi vahvistetaan heti. Voit tulostaa matka-asiakirjat vaivattomasti varauksen yhteydessä.